Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy Záhradné centrum BEGA s.r.o.

 

Predávajúci:

Záhradné centrum BEGA s.r.o.

Šelpice 162

919 09 Šelpice

eshop@zahradnictvobega.sk

IČO: 52 900 738

DIČ: 212 118 1491

Prevádzka: Trstínska cesta 20

917 01 Trnava

 

 

Kupujúci:

Meno:

Priezvisko:

Mesto:

Telefón:

E-mail:

 

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

V zmysle ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z., týmto využívam svoje právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia:

 

Číslo objednávky:

 

Tovar bol prevzatý dňa:

 

Vzhľadom na uvedené Vám v prílohe zasielam prevzatý tovar v pôvodnom stave, zabalený, bez akéhokoľvek poškodenia alebo znakov užívania či opotrebenia. Zároveň Vás v súlade s ustanovením zákona č. 102/2014 Z.z. žiadam vrátiť kúpnu cenu v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Peňažné prostriedky prosím zašlite na: ..........................................................

 

 

 

 V …………………….. dňa …………………….. .

 

 

 

 

 

...........................................................

                 Podpis kupujúceho